Gaz Arıtım Sistemleri

Sanayi tesisleri ve işletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan emisyonları ve kokuları gidermek için kurulan gaz arıtma sistemidir. Sistem, kirli hava gaz karışımının gaz absorpsiyonu, oksitleme, nötralize etme, çözme gibi yöntemler ile arıtılması esasına göre çalışır.

Tüm yıkama ünitesi elemanları Paslanmaz Çelik, PP veya HDPE malzemeden imal edilir.