Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Her nevi endüstri ve sanayi kuruluşunun üretim prosesleri sonucu oluşan veya oluşabilecek yüksek kirletici atık suyun ilgili yönetmelik deşarj değerlerine getirilecek şekilde arıtılmasıdır.

Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atıksu miktarı, atık suyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir.

Firmamız birçok farklı sanayi üretim kolunda 1 m3 / Gün ila 3000 m3 / Gün debi aralığında başarı ile çalışan arıtma tesisi kurmuş ve onay almıştır.